Hold fingrene fra mit familieliv

Frihed, ansvar, tillid, tvang – det er store og vigtige ting, der er på spil. Baggrunden for at skrive om disse almengyldige og væsentlige begreber er, at forslaget om øremærket barsel til mænd i denne uge blev behandlet i Folketingssalen.

Et flertal i Folketinget mener, at der skal lovgives om, hvordan I danske, ganske almindelige og velfungerende mennesker og jeres familier, skal indrettes jeres familie efter fødslen af jeres barn. Et flertal mener altså, at det ikke er jer – familierne selv – der skal bestemme, hvordan jeres dagligdag skal strikkes sammen. De mener, at staten bedst ved, hvordan I vil have det.

Det fremgår vist tydeligt, at jeg er meget uenig. En uenighed vi i Det Konservative Folkeparti står ret alene med, må vi konstatere. I hvert fald på Borgen. Men ude blandt folket, hvis interesser vi som politikere er sat i verden for at varetage, der mærker også jeres frustrationer.

Så sent som i går, da talte med ”manden på gaden” og snakken faldt på den øremærkede barsel, og der blev spurgt ind til, hvordan Det Konservative Folkeparti står i sagen. Manden her søgte febrilsk efter en stemme i debatten, hvor hans oplevelse forslaget kunne italesættes. ’Formynderisk’ var det ord, han brugte fleste gange. Jeg kunne desværre kun give ham ret, men jeg kunne også fortælle ham, at jeg og andre fra Det Konservative Folkeparti, hører ham og taler hans stemme.

Danske forældre kan sagtens selv vurdere, hvad der er bedst for deres barn, I familier derude kan sagtens selv vurdere, hvem der skal tage længst barsel. Denne tillid har vi til alle danskere. Til alle familier. Og med den tillid hører vores ønske om, at der skal være frihed for familierne til at indrette sig, som hver især finder bedst. Og det er faktisk i dag sådan, at man uden problemer kan dele barsel mellem far og mor og mor og mor og far og far. Så lad os da holde det ved dét. Som minimum.

Egentligt er det allermest ønskelige, at alle forældre skal bestemme 100 % selv, hvordan deres barsel skal fordeles, fordi det ganske simpelt er dét, der giver mest mening. Jeg har fire børn, og har dertil fire meget forskellige barsler. Fordi min mand og jeg var i fire forskellige studie-, job- og familiesituationer. Den fleksibilitet vi havde mulighed for at gøre brug af for at få vores familie til at fungere bedst muligt de fire gange, fratager det flertal nu alle andre familier.

Beregninger har endda vist, at flere børn, som resultat at den øgede øremærkede barsel, vil komme tidligere i institution, end hvis der ikke kom en øget øremærket barsel. Så ikke kun fratages familierne ansvaret for sig selv og muligheden for en fleksibel planlægning, nej – vi sender endda børn lukt ud i institutionerne tidligere end forældrene kunne ønske.

En løsning på denne negative afledte effekt kunne være bedre muligheder og forhold for familier, der ønsker at hjemmepasse deres børn, men også her er de andre partier svære at danse med. Af ”principielle årsager” ønske de røde partier det ikke. De er direkte imod, at forældre får tilskud til at passe egne børn hjemme (i kortere eller længere tid), så børnene ikke sendes i institution.

Det er i ligestillingens navn, at de andre partier ønsker den øremærkede barsel. Det er en sympatisk kamp, og i den grad også en kamp, som Det Konservative Folkeparti vil kæmpe. Men dette her er ikke et skridt i den rigtige retning ift. ligestilling. Det er derimod et skridt tilbage for danske familier, hvis vilkår der er blevet kæmpet så meget for siden kvinders indtræden på arbejdsmarkedet.

Budskabet herfra er ganske klart. Nej til øremærket barsel. Ja til tillid til DIG!