Bedstemor skal med i skole

I matematiktimen i 2. klasse på Gram Skole er der lagt op til læring. Eleverne er ved at indfinde sig på deres stole, de sidste elever tager en slurk af drikkedunken, og kinderne er røde efter en omgang fodboldspil i skolegården. Roen sænker sig rituelt, og timen kan starten. I klassen er der to voksne. Matematiklæreren og Petra.

Petra er et godt stykke over 65 år, og hun sidder på en kontorstol mellem eleverne. Petra er frivillig skoleven. Nogle gange ugentligt møder hun ind på Gram Skole for at stille sig til rådighed i timerne. Hun hjælper med at dele kopiark ud, og hun hjælper med at lægge en rolig hånd på skulderen af de elever, der har brug for en voksen tættere på end det, som en lærer kan komme til i en undervisningstime. Når hun er med i dansktimerne, læser hun også med en mindre gruppe elever, ligesom hun også kan holde en evt. støj i klassen i skak med et stille ’shhh’ med fingeren for munden.

I mere end 10 år har Gram Skole gjort brug af frivillige skolevenner. Et samarbejde som Ældresagen organiserer sammen med Gram Skole og andre skoler i Danmark. Et samarbejde som både lærerne, de ældre og eleverne får en masse ud af.

Mere end 55.000 mennesker over 65 år er ifølge Ældresagen ensomme. Det er et stort problem for det enkelte menneske, der oplever ensomheden og har den inde på kroppen, men det er også et stort problem for det danske samfund, fordi ensomhed kan medføre psykiske lidelser og medføre generelt dårligt helbred, hvilket er lig med udgifter for Danmark. Ifølge Sundhedsstyrelsen koster ensomhed samfundet op til 8 mia. årligt. Vi skal have minimeret ensomheden blandt de ældre i Danmark. Først og fremmest for menneskets egen skyld, men også for Danmarks skyld.

Vi skal fokusere mere på forebyggelse af ensomhed blandt ældre i Danmark. Ældresagen gør et stort stykke arbejde med forebyggelse, men de kan naturligvis ikke stå alene med ansvaret. Her skal vi andre også på banen. De frivillige skolevenner kan være en vej til forebyggelse af ensomhed hos vores ældste medborgere. Fordi de som skoleven bliver en del af et fællesskab. Sammen med de andre skolevenner, sammen med eleverne og sammen med skolens personale. Skolevennen får noget at stå op til, og skolevennen bidrager i allerhøjste grad med at løse en opgave, som ellers enten ikke vil blive løst, eller som gør at lærerne har mere travlt, end de ellers kunne have. Den ældre er en del af ældrestyrken.

Ikke nok med at skolevennerne kan forebygge ensomhed hos sig selv og nedbringe samfundsudgifterne derved, så er de også en kærkommen ekstra hånd ude på skolerne. Inklusionsopgaven er kæmpestor, og der er mange skoler, hvor lærerne har en hverdag, hvor en ekstra hånd vil betyde forskellen på en god og en dårlig dag for eleverne. Vi ved af erfaringen fra samarbejde mellem fx plejehjem og børnehaver, at generationsmødet kan afstedkomme gode snakke, respekt, viden og forståelse, og vi ved, at en ekstra voksen i et klasselokale, kan hjælpe på roen, trivslen og læringen.

Jeg vil slå et slag for at skolerne i Syd- og Sønderjylland i højere grad vil gøre brug af de frivillige skolevenner. Jeg håber, at skolerne og skoleforvalterne derude tager imod med åbne arme, og jeg håber og tror, vi på den måde kan hjælpe både de ældre, skolerne og børnene.