Et virksomt liv i Syddanmark

Gode ideer og drømme skal aldrig bremses af unødvendigt regeltyranni. Iværksættere og virksomheder - nye som gamle - skal have de allerbedste vilkår. Det skal vi politikere skabe. Det er vores ansvar.

Det er et konservativt mål, at det er attraktivt at grundlægge og drive virksomhed i Danmark. Og en erhvervsvenlig politik gør forskellen. Virksomhederne må aldrig pålægges uhensigtsmæssige skatter og afgifter. Det svækker dansk konkurrenceevne og virkelyst, og det er ikke til gavn for nogen. Vi skal være stolte af vores virksomheder og tale alle op, der har mod og lyst til at føre en drøm ud i livet. Jeg mener faktisk, at udvikling kan skabes ved troen på, at overskud avler overskud. Og overskud og positiv energi giver vi til hinanden. 

Det skal altid være en mulighed for virksomhederne at tiltrække den arbejdskraft, de har behov for. Vi skal lave de nødvendige reformer, som øger arbejdsudbuddet. Selvfølgelig med respekt for vores kultur og Danmarks sammenhængskraft. 

Et godt erhvervsliv og virksomheder i vækst er forudsætningen for et stærkt velfærdssamfund i fremtiden. Vi er gode til at tale om alt det, vi vil inden for velfærdsområderne, men vi skal være lige så gode til at tale om, hvor pengene skal komme fra – og gøre det i god tid med langsigtede reformer. 

Helt konkret vil jeg arbejde for:

  • kort sagsbehandlingstid 
  • få og gennemskuelige regler 
  • lavere skatter og afgifter 
  • optimale rammer for iværksættere