Kultur og dannelse

Kultur samler folk! Kultur er mange ting, og kulturen er mange steder. Også i Sydjylland. Dannelse er vores ansvar. Vores børn skal blive til nogen, før de kan blive til noget.

Kulturen findes også i de mindre samfund uden for de større byer, og der skal støttes op om og iværksættes kulturelle tilbud også i de mindre befolkede områder. Vi har masser af eksempler på kulturtilbud, og der er plads til endnu flere, så vi kan samle os om vores fælles kultur.

I mindre byer skal der, fx ved hjælp fra civilsamfundet, startes ungekulturhuse op, hvor vores unge mennesker kan samles om gode, kulturelle tilbud og samles om alt fra musik, spil, foredrag, så de har et sted at være sammen med andre unge på en god måde.

De danske kulturskoler er fyldt med ressourcer, som vores børn og unge drager kæmpestor nytte af. Kulturskolerne skal styrkes og udvikles endnu mere, så de kan agere kulturuddannere for alt fra vuggestuer over børnehaver og til skoler og uddannelsesinstitutioner. Kulturskolerne har muligheden for at følge vores børn op gennem deres opvækst og uddannelse, og det gør institutionen unik og uundværlig.

Vores børn og unge er vores fremtid, og vores fremtid er vores børn og unges. Det er vores ansvar at klargøre dem til livet. Dette gør vi ved at danne dem som robuste mennesker, der er klar til livet og den med- og modgang, som livet kan og skal medføre. Dannelsesopgaven stiller krav til vores institutioner, hvor kulturfagene skal fylde mere. Medborgerskab, samfundsfag, historie, dansk, filosofi med videre skal side om side med styrkelse af børnenes færdigheder sætte rammerne for den dannelse, der er så vigtig for hvert enkelt individ såvel som for fællesskabet.