Det gode ældreliv og flere friplejehjem

God ældrepleje handler om nærvær! Vi skylder vores ældste borgere vores liv. De har fortjent nærvær. Vores nærvær. Hinandens nærvær.

Der skal være et plejehjem tæt på alle borgere i Sydjylland, så beboerne så tit de har lyst, kan få besøg af familie og venner, der ikke behøver ud på en dagsrejse for at besøge deres kære. Løsningen kan være opfordring og hjælp til etableringen flere friplejehjem, men også, hvis nødvendigt, etableringen af ’folkeplejehjem’.

Alle ledere på danske plejehjem skal have lederkompetencer og, foruden sundhedsfaglig viden, have viden om, hvordan organisationer fungerer, så der ledelsesmæssigt kan iværksættes lokale initiativer, der kan højne kvaliteten og nærværet for beboerne på plejehjemmene. Nedskæringer i ældreplejen er ikke en mulighed. Tværtimod.

De fleste ældre ønsker at bo i eget hjem så længe som muligt. Dette skal respekteres. Derfor skal der stilles den nødvendige hjælp til rådighed, og alle initiativer i civilsamfundet, der gavner det gode ældreliv, skal imødekommes og hjælpes i gang. Der skal støttes op om alt fra besøgsvenner og hjælp til personlig pleje og indkøb. Dertil skal der være fokus på fysisk tilgængelighed for vores ældste borgere, så de frit kan komme rundt uden at frygte at vælte, så de kan benytte byens faciliteter på lige fod med de andre borgergrupper.