Øget faglighed og trivsel i grundskolen

Værdierne gør forskellen! Hver skoleleder kender sin skole bedst. Vi skal turde at decentralisere ledelsen af den danske Folkeskole, således at hver skoles ledelse kan værdi- og italesætte kulturen, læringen og dannelsen på netop dennes skole.

Hver skoleleder skal kunne vælge pædagogiske såvel som læringsmæssige koncepter til og fra i det omfang, de finder det relevant for skolens ansatte og elever. Folkets skoles fællesskab er den fælles kultur, vores sprog, vores læring og vores menneskesyn.

At blive stillet krav til er lig med at blive anerkendt. Vi skal stille krav til forældrene, og vi skal stille krav til skolens personale. Læring kræver hårdt arbejde, arbejdsro og flid. For både lærere og elever. Derfor skal der ikke være støj og rammerne skal være i top. Læreren gør, hvad læreren skal, og forældrene gør, hvad forældrene skal.

Endnu flere børn skal have en god skolegang med faglig, personlig og social trivsel. Ikke alle er lige dygtige til alt, men alle er gode til noget. Dette skal skolen honorere ved at skabe fællesskab på tværs sociale klasser og kompetencer. Niveaudelt undervisning kan mange steder skabe øget læring og trivsel for både stærkeste og de fagligt udfordrede.

Tyskland er en af vores største eksportlande, og i Sydjylland skal flere lære tysk. Det tyske sprog og kendskabet til vores naboland mod syd har værdi i sig selv, men dette kendskab skaber også mulighed for øget samarbejde til gavn for dansk økonomi og dansk kultur.