Øget faglighed og trivsel i grundskolen

Værdierne gør forskellen! Hver skoleleder kender sin skole bedst. Vi skal turde at decentralisere ledelsen af den danske Folkeskole, således at hver skoles ledelse kan værdi- og italesætte kulturen, læringen og dannelsen på netop dennes skole.

Hver skoleleder skal kunne vælge pædagogiske såvel som læringsmæssige koncepter til og fra i det omfang, de finder det relevant for skolens ansatte og elever. Folkets skoles fællesskab er den fælles kultur, vores sprog, vores læring og vores menneskesyn.

At blive stillet krav til er lig med at blive anerkendt. Vi skal stille krav til forældrene, og vi skal stille krav til skolens personale. Læring kræver hårdt arbejde, arbejdsro og flid. For både lærere og elever. Derfor skal der ikke være støj og rammerne skal være i top. Læreren gør, hvad læreren skal, og forældrene gør, hvad forældrene skal.

Endnu flere børn skal have en god skolegang med faglig, personlig og social trivsel. Ikke alle er lige dygtige til alt, men alle er gode til noget. Dette skal skolen honorere ved at skabe fællesskab på tværs sociale klasser og kompetencer. Niveaudelt undervisning kan mange steder skabe øget læring og trivsel for både stærkeste og de fagligt udfordrede.

De danske kulturskoler er fyldt med ressourcer, som vores børn og unge drager kæmpestor nytte af. Kulturskolerne skal styrkes og udvikles endnu mere, så de kan agere kulturuddannere for alt fra vuggestuer over børnehaver og til skoler og uddannelsesinstitutioner. Kulturskolerne har muligheden for at følge vores børn op gennem deres opvækst og uddannelse, og det gør institutionen unik og uundværlig.

Vores børn og unge er vores fremtid, og vores fremtid er vores børn og unges. Det er vores ansvar at klargøre dem til livet. Dette gør vi ved at danne dem som robuste mennesker, der er klar til livet og den med- og modgang, som livet kan og skal medføre. Dannelsesopgaven stiller krav til vores institutioner, hvor kulturfagene skal fylde mere. Medborgerskab, samfundsfag, historie, dansk, filosofi med videre skal side om side med styrkelse af børnenes færdigheder sætte rammerne for den dannelse, der er så vigtig for hvert enkelt individ såvel som for fællesskabet.