NU! SOFORT!

Budskabet i denne uges indlæg er, at vi skal blive bedre til tysk. Med vi mener jeg mere eller mindre os alle, men med vi mener jeg også fremtidens medarbejdere. Altså nutidens børn og unge. Eftersom jeg selv er pinligt dårlig til tysk, kan dette budskab lyde dobbeltmoralsk eller klinge hult. Men jeg må sige, at der, mere end dobbeltmoral og tomme tønder, er tale om dyre lærepenge.

For hvor har jeg tit irriteret mig over, at jeg i min grundskole- og handelsskoletid ikke prioriterede min tyskundervisning lidt højere.

Danmarks eksport til Tyskland er faldende, men for vores små og mellemstore virksomheder (SMV) går stadig 19 % af al eksport til vores sydlige naboland. SMV’erne står dog overfor en svær udfordring, eftersom færre og færre vælger tysk på A-niveau på gymnasiet. I 2020 var der kun 6 %, der afsluttede tysk A mod 11 % i 2005. Der er altså færre medarbejdere, der kan tale godt tysk.

Vi ved godt, at vi er et lille land. Særligt i forhold til Tyskland, der med deres 83 mio. indbyggere, er det største land i EU. Eftersom det er os, der gerne vil sælge til dem, i hård konkurrence med alle andre lande, kan vi med fordel tilpasse os dem og deres kultur for at opnå en konkurrencemæssig fordel og øge egne muligheder for eksport til Tyskland.

Tyskland er, både qua landets størrelse og dets politiske engagement, en væsentlig spiller, når det kommer til at sætte klimaet på dagsordenen. Et område hvor Danmark har evner og muligheder, og hvor vi tit er med i toppen af de lande, der gør noget godt for vores klima. Herimellem Tysklands klimapolitik og Danmarks produktion af grøn energi er en gylden mulighed for Danmark. Vi øger vore egne muligheder for at sælge know-how til Tyskland, men vi sidder også i en god situation ift. at samarbejde med Tyskland, når det kommer til klimadagsordenen, hvis vi kan deres sprog og kender deres kultur.

Vi skal ikke kun blive bedre til tysk for samfundets skyld, men også for vores egen skyld. Som jeg indledningsvist berørte, så er jeg selv ikke særlig god til tysk. Faktisk er jeg decideret ringe. Jeg kan bestille en øl og en karrypølse på en tilpas høflig måde, og jeg kan sige gleichfalls. Omvendt er mit engelsk ganske fint, og med dette sprog har jeg kunnet klare mig godt på rejser i engelsktalende lande. Selv med spærrede visakort, børn der skulle på skadestuen, at stå ansigt til ansigt med en bjørn og mange andre tænkelige og utænkelige situationer. Det giver mig tryghed, viden om de engelsksprogede landes sprog og kultur, og det giver mig en selvtillid i de arbejdssituationer, hvor det er nødvendigt for mig at tale engelsk. Tænk hvis jeg kunne opnå det samme med tysk og med de tysksprogede lande. Det ville være mig en stor gevinst, og det ville potentielt åbne jobmuligheder for mig i fremtiden.

For at opnå målet om at flere skal blive bedre til tysk, skal der naturligvis undervises i sproget tysk, hvor man lærer ord, sætninger og bøjninger at kende, men i målet om øgede tyskkundskaber ligger også undervisningen i tysk kultur og samfund. Præcis som tyskundervisningen i landets grundskoler så godt tilbyder det til eleverne. Problemet er bare, at tyskundervisningen ikke er prioriteret højt nok rent politisk. De fleste elever møder simpelthen faget for sent. Dét skal vi gøre noget ved.

Vi skal gøre, som vi i mange år efterhånden har gjort i nogle sønderjyske kommuner; tilbyde tyskundervisning allerede fra 0. kl. Det er et rent prioriteringsspørgsmål, og vi har muligheden for at skrue på folkeskolens rammer, ligesom vi netop har set det, hvor Folkeskoleforligskredsen har besluttet at fjerne elevplanerne, øge fokus på højt begavede elever mv.

Der er så meget, vi skal i skolen, og guderne skal vide, at jeg er en stor fortaler for at holde skolens fag og indhold på dét, der er nødvendigt, og tyskfaget er en af de ting, som er meget nødvendigt. For både individet og samfundet.

Så hermed en klar opfordring til individet: Byg videre på det tyske du kan, uanset om det er meget eller lidt Og til samfundet: Vi skal have en tysklands- og tysksprogstrategi, der vil mere end den nuværende.

NU! SOFORT!